Zásady používání internetové reklamy a souborů cookie

POUŽÍVÁME BĚŽNÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

Průběžně shromažďujeme osobní údaje uživatelů, kteří si prohlíží naše webové stránky a využívají naše služby. Využíváme také služeb třetích stran, které pro nás tyto osobní údaje shromažďují, a to níže popsaným způsobem. Za tímto účelem používáme různé nástroje sledování, které mohou používat také naši dodavatelé. Může se jednat například o soubory cookie, které jsou umístěny v prohlížečích, a ID zařízení. Nebo o webové signály, soubory flash cookie a další obdobné technologie.

K POUŽÍVÁNÍ SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ MÁME MNOHO DŮVODŮ

Na našich webových stránkách používáme sledovací technologie, včetně souborů cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které se stáhnou do vašeho počítače, když navštívíte některé webové stránky. Podrobnosti naleznete na www.allaboutcookies.org nebo www.youronlinechoices.eu. Na těchto stránkách je rovněž vysvětleno, jakým způsobem můžete soubory cookie spravovat a smazat. Sledovací nástroje používáme k:

 • Identifikaci nových či bývalých zákazníků.
 • Uložení vašeho hesla, pokud jste registrováni na našich webových stránkách.
 • Zlepšení kvality našich webových stránek.
 • Zajištění nabídky zájmově orientované či cílené reklamy (více informací o zájmově orientované reklamě je uvedeno níže), a to v zákonem povoleném rozsahu.
 • Zajištění průběžného sledování vašeho chování a činnosti při prohlížení webových stránek nebo dalších platforem, a to v zákonem povoleném rozsahu.
 • Zajištění lepšího porozumění zájmům našich zákazníků a návštěvníků našich webových stránek.

VYUŽÍVÁME ZÁJMOVĚ ORIENTOVANOU REKLAMU

My a naši partneři zobrazujeme zájmově orientovanou reklamu, která vychází z údajů, které o vás průběžně shromažďujeme na různých webových stránkách a dalších platformách. Může se jednat také o aplikace. Zájmově orientovaná reklama neboli „behaviorální online reklama“ zahrnuje reklamy, které se vám zobrazí poté, co opustíte naše webové stránky, a jejichž cílem je vybídnout vás k návratu na tyto stránky. Zahrnuje také reklamy, o kterých si myslíme, že jsou pro vás zajímavé, vzhledem k vašim nákupním zvyklostem a online aktivitám. Tyto reklamy mohou být zobrazovány na webových stránkách nebo v aplikacích a také zasílány e-mailem. Reklamy vám můžeme zasílat my nebo třetí strany a mohou se týkat našich produktů nebo produktů třetích stran. Pokud to vyžaduje zákon, zajistíme souhlas s využíváním zájmově orientované reklamy.

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE, KTERÉ JSOU RELEVANTNÍ PRO CÍLENÍ ZÁJMOVĚ ORIENTOVANÉ REKLAMY?

Údaje, které nám poskytnete během komunikace s námi, našimi přidruženými společnostmi a dalšími třetími stranami, využíváme pro zjištění vašich zájmů. Tyto údaje shromažďujeme pomocí výše uvedených sledovacích nástrojů. My nebo naši partneři můžeme například sledovat vaše nakupování nebo chování při prohlížení webových stránek. Tuto činnost můžeme sledovat jak na našich platformách, tak na platformách třetích stran. Jak již bylo zmíněno výše, spolupracujeme s třetími stranami, které nám pomáhají tyto údaje shromažďovat. Tyto třetí strany mohou spojit vaše jméno nebo e-mailovou adresu s ostatními informacemi, které shromažďují. Jedná se například o údaje o nákupech provedených v minulosti prostřednictvím internetu i mimo něj nebo o informace o užívání internetu.

MNOHO NAŠICH NÁSTROJŮ SLEDOVÁNÍ MŮŽETE SAMI SPRAVOVAT

Váš prohlížeč vám například umožňuje spravovat soubory cookie. Způsob správy závisí na typu souboru cookie. V některých prohlížečích lze soubory cookie prohlížeče zakázat. Více informací o tom, jak povolit, zakázat či vymazat soubory cookie ve vašem webovém prohlížeči, najdete na www.allaboutcookies.org a www.adobe.com/devnet/security.html. Pokyny pro správu souborů flash cookie, které můžeme občas využívat na některých webových stránkách, najdete na www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. Proč? Soubory flash cookie totiž nelze spravovat prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče.

Naše zásady nesledování: Některé webové stránky umožňují nastavení zákazu sledování online aktivit (tzv. „do not track“). Tato nastavení se však mohou lišit. Na signály tohoto typu v současnosti nereagujeme. Pokud soubory cookie zakážete, je možné, že některé funkce našich webových stránek nebudou fungovat. I když soubory cookie zablokujete nebo zakážete, nemusí dojít k pozastavení všech zde popsaných funkcí sledování.

Možnosti nastavení závisí na typu prohlížeče a zařízení.

BEHAVIORÁLNÍ ONLINE REKLAMU MŮŽETE ZAKÁZAT

Samoregulační program pro behaviorální online reklamu umožňuje spotřebitelům zakázat zaznamenávání jejich chování na internetu a využívání těchto záznamů pro reklamní účely. Přejete-li si zakázat shromažďování údajů o vašem chování na internetu pro reklamní účely, klikněte sem. Možnosti nastavení závisí na typu prohlížeče a zařízení, které používáte.

POUŽÍVÁME SPECIFICKÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE

Níže uvádíme podrobnější informace o některých sledovacích technologiích a souborech cookie, které můžeme používat na webových stránkách, na kterých jsou zveřejněny tyto zásady. Všechny tyto technologie poskytované třetími stranami můžeme používat ke zlepšení kvality našich webových stránek a zvýšení spokojenosti jejich návštěvníků, jak je podrobněji popsáno níže:

 • Adara 
  Technologii Adara můžeme používat k cílení reklamního obsahu na uživatele, a to na základě jejich zájmů. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • AddThis 
  Technologii AddThis používáme ke sdílení na sociálních sítích prostřednictvím webových odkazů „Share This“. Tento soubor cookie umožňuje uživatelům sdílet obsah na sociálních sítích. AddThis shromažďuje údaje pro účely online behaviorální reklamy, a to včetně informací o tom, odkud návštěvníci pocházejí a jaký typ prohlížeče používají. Mezi tyto údaje patří i vaše IP adresa. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • AppNexus 
  Platformu AppNexus využíváme pro správu a optimalizaci našich reklamních činností. Tagy nám prostřednictvím této online platformy pomáhají při nákupu a prodeji reklamního inventáře v médiích. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • DoubleClick a DoubleClick Floodlight 
  Technologie Floodlight nám umožňuje zachytit a hlásit činnosti uživatelů, kteří navštíví naše webové stránky poté, co si prohlédli některou z námi placených reklam nebo na ni klikli. Díky tomu můžeme zjistit účinnost našich online kampaní, a to jak v oblasti chování uživatelů na našich stránkách, tak v oblasti prodeje. Tyto údaje používáme k cílení reklamy na uživatele, kteří se mohou zajímat o naše produkty nebo služby. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • DoubleClick Bid Manager a DoubleClick Campaign Manager 
  Nástroje DoubleClick můžeme používat ke správě a doručování reklam uživatelům, kteří navštívili naše webové stránky nebo klikli na naše reklamy. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • DoubleClick Search 
  Nástroj DoubleClick Search můžeme používat k doručování reklam uživatelům na základě termínů, které zadají do vyhledávacích webů. Lze jej rovněž použít k měření účinnosti našich reklam. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • Facebook Connect a Facebook Social Plugins 
  Tuto technologii používáme, abychom uživatelům umožnili sdílení zkušeností s našimi webovými stránkami na Facebooku. Chcete-li tuto službu zakázat, odhlaste se ze svého účtu na Facebooku a navštivte aboutads.info/choices.
 • Facebook Pixel 
  Facebook můžeme využívat pro zacílení reklamy určené uživatelům, a to na základě jejich zájmů a chování. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem. Chcete-li tuto službu zakázat, odhlaste se ze svého účtu na Facebooku a navštivte aboutads.info/choices.
 • Facebook Social Graph 
  Nástroj Facebook Social Graph můžeme používat k měření účinnosti našich marketingových kampaní. Chcete-li tuto službu zakázat, odhlaste se ze svého účtu na Facebooku a navštivte aboutads.info/choices.
 • Fonts.com 
  Technologii fonts.com využíváme k optimalizaci našich webových stránek podporujících jazyk založený na piktogramech. Za tímto účelem je nastaven soubor cookie, který ukládá podmnožinu písem, která si uživatel zobrazil a stáhl. Pro více informací klikněte sem.
 • Google AdWords 
  Technologii Google AdWords můžeme používat k poskytování reklamy a měření účinnosti našich kampaní. Tento nástroj můžeme rovněž používat ke shromažďování údajů o umístění, vytváření segmentů cílové skupiny a pro remarketingové účely. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • Google Analytics 
  Nástroj Google Analytics využíváme ke shromažďování informací o uživatelích. Shromažďujeme například údaje o tom, odkud návštěvníci našich stránek pocházejí nebo o celkovém počtu návštěv jednotlivých uživatelů na našich stránkách. Mohou sem patřit také informace o poloze uživatele. Funkce Google Analytics Advertising můžeme používat pro remarketingové účely. Sledování pomocí technologie Google Analytics můžete zakázat nainstalováním doplňku Google Analytics Opt-Out Browser do svého stávajícího prohlížeče. Pro více informací klikněte sem.
 • Google Dynamic Remarketing 
  Tyto sledovací nástroje využíváme k průběžnému sledování chování uživatelů na stránkách třetích stran, a to za účelem zvýšení účinnosti naší online reklamy. Shromažďujeme údaje o typu reklam, které si uživatel prohlíží, a o tom, zda na tyto reklamy klikne. Tyto údaje využíváme ke zlepšení našich reklam a jejich přizpůsobení uživateli. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • Google Tag Manager 
  Technologii Google Tag Manager využíváme pro účely sledování chování uživatelů, analýzy síťového provozu a optimalizaci marketingu. Patří sem i správa tagů třetích stran. Mezi tagy třetích stran, které jsou spravovány prostřednictvím nástroje Google Tag Manager, patří Skyscanner, TripAdvisor, Trivago, Baidu, Fospha, Sojern a Derbysoft. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • Platforma Google+ 
  Google+ od společnosti Google je sociální síť, kde uživatelé mohou zařazovat osoby do různých kruhů (např. „přátelé“, „rodina“ či „známí“) a aktivity členů těchto kruhů mohou sledovat. Na platformu Google+ odkazujeme s využitím malé části adresy HTML v rámci kódu naší webové stránky. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • MaxPoint 
  Nástroj MaxPoint používáme, abychom pochopili způsob, jakým se návštěvníci dostávají na náš web. Shromažďujeme rovněž údaje o typu prohlížeče a zařízení, které naši návštěvníci používají během prohlížení našeho webu. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • MediaMath 
  Tuto technologii využíváme k provádění, správě a optimalizaci naší reklamní činnosti. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • New Relic 
  Tento soubor cookie je využíván ke sledování relací uživatelů na našich webových stránkách a používá se pouze v prohlížečích, které nepodporují Navigation Timing API. Pro více informací klikněte sem.
 • Omniture (Adobe Marketing Cloud) 
  Technologii Omniture využíváme ke shromažďování údajů o způsobu, jakým návštěvníci využívají naše webové stránky. Shromažďujeme například údaje o tom, odkud návštěvníci našich stránek pocházejí nebo o celkovém počtu návštěv jednotlivých uživatelů na našich stránkách. Pro více informací nebo nastavení předvoleb klikněte sem.
 • Rubicon 
  Technologii Rubicon využíváme k sestavování, správě a optimalizaci našich reklamních činností. Pro více informací klikněte sem.

Možnosti nastavení závisí na typu prohlížeče a zařízení.


 

Zásady používání internetové reklamy a souborů cookie – indonéština

Zásady používání internetové reklamy a souborů cookie – malajština

Zásady používání internetové reklamy a souborů cookie – Tchaj-wan – tradiční čínština

Zásady používání internetové reklamy a souborů cookie – Thajsko