Zásady ochrany soukromí skupiny Mandarin Oriental Hotel Group

Toto oznámení popisuje obecné zásady ochrany soukromí skupiny Mandarin Oriental Hotel Group*. Svůj souhlas s postupy uvedenými v tomto oznámení potvrdíte návštěvou webových stránek www.mandarinoriental.com.

Otázka č. 1 Jaké údaje o Vás shromažďujeme?

Otázka č. 2 Jak využíváme soubory cookie?

Otázka č. 3 Sdílí společnost Mandarin Oriental získané informace?

Otázka č. 4 Převádí společnost Mandarin Oriental informace do zahraničí? ?

Otázka č. 5 Jak jsou mé údaje zabezpečeny?

Otázka č. 6 Na koho se mám obrátit v případě jakýchkoli dotazů či problémů nebo pokud požaduji přístup ke svým osobním údajům?
 

1 . JAKÉ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME?

Informace, jež nám poskytnete, nám pomáhají při poskytování služeb, uzavírání nebo plnění smlouvy s Vámi, případně odpovědět nebo reagovat na Vaše dotazy či požadavky. V rozsahu povoleném platnými zákony shromažďujeme následující informace:

  • Informace, jež nám poskytnete: Přijímáme a uchováváme informace, jež vložíte na našich webových stránkách nebo jež nám poskytnete jakýmkoli jiným způsobem včetně např. informací, jež nám poskytnete během svého pobytu jako host některého z námi spravovaných hotelů. Poskytnutí jakýchkoli informací je dobrovolné s výjimkou případů, kdy je uvedeno něco jiného. Avšak v případech, kdy se rozhodnete neposkytnout jisté informace, je možné, že nebudeme schopni odpovědět nebo zareagovat na Váš dotaz či požadavek a Vy nebude moci využít některých nebo všech našich služeb. Informace, jež nám poskytnete, využijeme např. pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, rezervace pokoje, zpracování on-line nákupních transakcí (včetně nákupu dárkových karet společnosti Mandarin Oriental), odpovědí nebo přijímání opatření v reakci na Vaše dotazy či požadavky a přizpůsobování služeb Vašim preferencím. Tyto informace rovněž využíváme pro účely statistik a analýzy, pro oznamování novinek a promo akcí týkajících se produktů a služeb souvisejících se skupinou Mandarin Oriental Hotel a ostatních produktů a služeb, jež by Vás dle našeho názoru mohly zajímat a při ostatní komunikaci s Vámi prostřednictvím e-mailu, poštovních zásilek, faxu, telefonu nebo jiným způsobem. S těmito informacemi můžeme rovněž nakládat v souladu s požadavky platných vnitrostátních zákonů.
  • Osobní údaje, které jste poskytli jménem jiné osoby: Pokud vkládáte údaje jménem jiné osoby, zaručujete nám, že jste touto osobou zmocněni vložit její osobní údaje do našeho systému a že tyto informace jsou přesné a správné. Pokud nám v důsledku nedodržení povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení z Vaší strany vznikne jakákoli ztráta či újma, jsme oprávněni požadovat od Vás její náhradu. Automatické informace: Přijímáme a v některých případech vyhodnocujeme některé informace při každé interakci s Vámi. Například stejně jako řada jiných webových stránek získáváme informace určitého typu, pokud prostřednictvím svého prohlížeče realizujete přístup ke stránkám www.mandarinoriental.com včetně Vaší IP adresy, typu prohlížeče a operačního systému. Tyto informace nám pomáhají komunikovat s našimi zákazníky a lépe jim rozumět.
  • E-mailová komunikace: Pokud nám poskytnete svou e-mailovou adresu, můžeme Vám e-mailem zasílat reklamní a marketingové materiály. V každém e-mailu, který Vám zašleme, Vám bude nabídnuta možnost neodebírat takovéto reklamní či marketingové materiály. Pokud budete ubytováni jako hosté v hotelech či rezidenčních objektech, jež spravujeme, můžeme rovněž po ukončení Vašeho pobytu použít Vaši e-mailovou adresu k zaslání dotazníku v rámci průzkumu zákaznické spokojenosti. Pokud si nepřejete, aby Vám byl takový dotazník zaslán, můžete nás o této skutečnosti informovat prostřednictvím našeho pracovníka ochrany osobních údajů (Data Privacy Officer) na e-mailové adrese data-protection@mohg.com. V případě rezervace pobytů v hotelech nebo rezidenčních objektech, které spravujeme, přes internet Vám může být rovněž zasláno automaticky vygenerované e-mailové potvrzení, pokud s námi uskutečníte jakékoli nákupní transakce, a příležitostně od našich agentů rezervace prodeje, pokud jde o dotazy týkající se Vámi provedené rezervace jakýchkoli našich produktů a služeb.
  • Informace z ostatních zdrojů: vedeni snahou o zvýšení úrovně personalizace našich služeb (například poskytování doporučení nebo speciální nabídek, o nichž se domníváme, že by Vás mohly zajímat) můžeme získat informace z ostatních zdrojů a doplnit je ke stávajícím informacím o Vás. V případech, kdy je to nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytovat služby, uzavřít nebo plnit smlouvu s Vámi, případně odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření, můžeme sdílet stávající informace se třetími stranami.
  • Věková omezení: Společnost Mandarin Oriental záměrně neshromažďuje osobně identifikovatelné údaje z našich webových stránek od žádných osob, o niž je nám známo, že nedosáhly věku 18 let. Společnost Mandarin Oriental může shromažďovat informace od osob, jež nedosáhly věku 18 let, v rámci procesu registrace, avšak vždy se svolením rodiče nebo opatrovníka takové osoby.

2 . JAK VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIE?

Za účelem shromažďování informací od Vás používáme nástroje pro sledování jako např. soubory cookie a webové signály prohlížeče. Informace o uživatelích shromažďujeme během užívání těchto webových stránek z jejich strany. Tímto způsobem pro nás mohou shromažďovat informace i třetí strany. Zde se dozvíte více o těchto nástrojích a tom, jakým způsobem je můžete spravovat. Shromažďujeme rovněž informace z mobilních aplikací.

3 . SDÍLÍ SPOLEČNOST MANDARIN ORIENTAL ZÍSKANÉ INFORMACE?

Informace, jež nám poskytnete, budou využity např. pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi (včetně nákupu dárkových poukazů společnosti Mandarin Oriental), odpovědí nebo opatření přijatých v reakci na Vaše otázky a požadavky a přizpůsobení služeb Vašim preferencím. V rozsahu povoleném platnými zákony rovněž využíváme takovéto informace pro účely statistiky a analýz, pro oznamování novinek a promo akcí týkajících se produktů a služeb souvisejících se skupinou Mandarin Oriental Hotel a ostatních produktů a služeb, jež by Vás dle našeho názoru mohly zajímat a při ostatní komunikaci s Vámi prostřednictvím e-mailu, poštovních zásilek, faxu, telefonu nebo jiným způsobem. S těmito informacemi můžeme rovněž nakládat v souladu s požadavky platných vnitrostátních zákonů. V rozsahu povoleném platným zákonem proto můžeme sdílet informace s hotely a rezidenčními objekty, jež spravujeme, se třetími stranami, které s námi spolupracují na společných promo akcích (například partnerské letecké společnosti a místní restaurace či populární šéfkuchaři) a s externími poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají se správou Vašich údajů a v případech, kdy vám chceme oznámit novinky nebo Vás informovat o promo akcích (např. naši e-mailoví prodejci a konzultanti řízení vztahů se zákazníky; své dotazy na naše externí zpracovatele údajů a příjemce osobních údajů nám prosím zasílejte na adresu data-protection@mohg.com ). Kromě toho také můžeme informace o Vás sdílet s ostatními třetími stranami, pokud je to důvodně nutné nebo vyžadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi, nebo abychom mohli odpovědět na Vaše dotazy či požadavky nebo reagovat na ně přijetím opatření nebo případně v souladu s požadavky platných vnitrostátních zákonů.

4 . PŘEDÁVÁ SPOLEČNOST MANDARIN ORIENTAL INFORMACE DO ZAHRANIČÍ?

Můžeme předávat informace mimo zemi, v níž byly shromážděny (včetně zemí, kde budujeme nebo provozujeme hotely) z různých důvodů, včetně uzavření či plnění smlouvy s Vámi, rezervace pokoje, zpracování on-line nákupních transakcí (včetně nákupu dárkových karet společnosti Mandarin Oriental), odpovědí nebo přijímání opatření v reakci na Vaše dotazy či požadavky, jejich zpracování z naší strany jménem hotelů a rezidenčních objektů, které spravujeme, zvýšení úrovně personalizace služeb, které Vám poskytujeme, oznamování novinek a promo akcí týkajících se produktů a služeb souvisejících se skupinou Mandarin Oriental Hotel a ostatních produktů a služeb, jež by Vás dle našeho názoru mohly zajímat, a pro účely statistik a analýz. Informace mohou být takto předány do země, která neposkytuje stejnou úroveň ochrany soukromí jako země, v níž byly údaje shromážděny, avšak učiníme přiměřené kroky (bude-li třeba včetně uzavření smluv o předání údajů na základě vzorových ustanovení Evropské komise) k tomu, aby bylo zajištěno, že zatímco jsou údaje pod Vaší kontrolou, budeme s Vašimi údaji nakládat s využitím přiměřených bezpečnostních postupů a postupů v oblasti zachování důvěrnosti informací, aby byly Vaše údaje uchovávány v bezpečí a v důvěrnosti.

5 . JAK JSOU MÉ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

  • Bezpečnost Vašich údajů během předávání zajišťujeme s využitím technologie Secure Sockets Layer (SSL), jíž jsou kódovány Vámi poskytnuté údaje a která je certifikována certifikační autoritou Secure Server.
  • Při potvrzování rezervace nebo zpracování on-line nákupních transakcí zpřístupňujme pouze poslední čtyři číslice Vaší kreditní karty. Celé číslo kreditní karty samozřejmě předáváme k ověření příslušné společnosti, jež kreditní kartu vydala.
  • Je důležité, abyste své heslo a počítač chránili proti neoprávněnému přístupu. Ujistěte se, že jste se odhlásili ze svého účtu, pokud končíte práci na sdíleném počítači.

6 . NA KOHO SE MÁM OBRÁTIT V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI DOTAZŮ ČI PROBLÉMŮ NEBO POKUD POŽADUJI PŘÍSTUP KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Náš pracovník ochrany osobních údajů Vám rád zodpoví veškeré dotazy týkající se užívání nebo uchovávání Vašich osobních údajů. Máte právo kdykoli vznést námitku vůči shromažďování Vašich údajů a/nebo požadovat přístup k nim, případně jejich smazání, pokud se obrátíte na našeho pracovníka ochrany osobních údajů. Našeho pracovníka ochrany osobních údajů můžete kontaktovat na adrese data-protection@mohg.com.

* Výrazy „společnost Mandarin Oriental“, „skupina Mandarin Oriental Hotel Group“, „my“, „nám“, „námi“ a „nás“ odkazují na společnost Mandarin Oriental Hotel Group Limited a s ní spřízněné osoby, které se přímo podílejí na řízení této skupiny a na provozu nemovitostí po celém světě, včetně zejména místních provozních subjektů v následujících jurisdikcích: Mandarin Oriental Prague S.R.O v České republice, MOHG Hotel (Paris) SARL ve Francii, Oriental Munich GmbH v SRN, Mandarin Oriental Hotel Management (BVI) Limited v Itálii, Mandarin Oriental Spain SL ve Španělsku, MO Hotel Management SARL v Maroku, Mandarin Oriental (Switzerland) SA ve Švýcarsku a Mandarin Oriental Hyde Park Limited ve Velké Británii. Mandarin Oriental Hotel Group Limited a příslušné místní výše uvedené provozní subjekty jsou označovány jako „správci údajů“.

Mandarin Oriental Hotel Group Limited; 7/F, 281 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong.

Poslední aktualizace: 1 Říjen 2015